A- A A+
POROZUMIENIE BEZ BARIER

Kontakt

Koordynator / kierownik projektu:

Dr Katarzyna Kochan
k.kochan@wlnz.uz.zgora.pl

Biuro projektu

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
ul. Energetyków 2, budynek A22
65-729 Zielona Góra